A nosa cinza é unha novela de Xavier Alcalá.


  • Capítulo XI.
    • "Eu o primeiro que che lle miro a unha femia é a cara coa boca cerrada. Despois mírolle as pernas (o que se poida ver) e a dianteira (o que imaxine). Hai quen lles mira ás mozas as cachas. Ti debes ser dos que empezan por diante. ¿Puidéchesllas ver, lampantín?, ¿Ou fixeches algo máis ca verllas? Bo proveito".