Adolf Hitler

politico alemán nado en Austria e lider do Partido Nacionalsocialista Alemán dos Traballadores

Adolf Hitler (1889 - 1945) líder do Partido Nazi alemán e ditador de Alemaña (1933-1945).

Adolf Hitler

  • Por todas partes vía xudeus, e cantos máis vía, máis os ollaba como algo separado dos outros homes.
    • «Wo immer ich ging, sah ich nun Juden, und je mehr ich sah, um so schärfer sonderten sie sich für das Auge von den anderen Menschen ab».- Mein Kampf (capítulo II).
  • Nesas noites medrou o meu odio, o odio contra os responsables da situación.
    • «In diesen Nächten wuchs mir der Haß, der Haß gegen die Urheber dieser Tat» Mein Kampf (capítulo VII, referíndose á situación de Alemaña ao remate da I Guerra Mundial).
  • Creo hoxe que eu estou actuando de acordo co Creador Todopoderoso. Ao repeler aos xudeus estou loitando pola obra do Señor- (nun discurso no Reichstag, 1936).
  • Debo cumprir coa miña misión histórica e cumprireina porque a Divina Providencia me elixiu para iso (12-2-1938).
  • "Himmler é dunha calidade extraordinaria. Non creo que outra persoa que non el tivese conseguido mover as tropas en semellantes condicións adversas. Eu vexo en Himmler o noso Ignacio de Loyola. Con intelixencia e obstinación, contra vento e mareas, deu forma ás SS ".
- Mein Kampf