Agustín Fernández Paz

escritor galego

Agustín Fernández Paz é un escritor galego.


  • A variedade é a esencia da vida. Toda a vida está asentada na diferenza.
  • A todas aquelas persoas que, nalgún momento da súa vida, decidiron trazar unha liña e pasar ao outro lado (dedicatoria d'O centro do labirinto).