Alain Touraine

sociólogo francés

Alain Touraine (1925- ). Sociólogo francés.

Alain Touraine (2004)

  • Substitúa burguesía por globalización e terá o mundo actual descrito por Marx.