Alain Touraine

sociólogo francés
Alain Touraine.jpg

Alain Touraine (1925- ). Sociólogo francés.


  • Substitúa burguesía por globalización e terá o mundo actual descrito por Marx.