Albert Camus

Escritor e filósofo francés
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.

Albert Camus (1913 - 1960). Escritor francés.

Albert Camus en 1957 recibindo o Premio Nobel

Calígula

editar
 • Il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux : il suffit d'être aussi cruel qu'eux.
  • Só hai un xeito de se equiparar aus deuses: abonda con ser tan cruel como eles.

Cadernos

editar
 • Trois ans pour faire un livre, cinq lignes pour le ridiculiser et des citations fausses.
  • Tres anos para facer un libro, cinco liñas para o ridiculizar e citas falsas.

O estado de sitio

editar
 • Dieu nie le monde, et moi je nie Dieu ! Vive rien puisque c'est la seule chose qui existe!
  • Deus nega o mundo, e eu nego a Deus! Viva nada, xa que é o único que existe!

O estranxeiro

editar
 • Aujourd'hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
  • Hoxe mamá morreu. Ou talvez onte, non sei.
 • Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là.
  • Nunca gostei de levar sorpresas. Cando me pasa calquer cousa, prefiro estar alí.
 • Un homme qui n'aurait vécu qu'un seul jour pourrait sans peine vivre cent ans dans une prison. Il aurait assez de souvenir pour ne pas s'ennuyer.
  • Un home que non tivese vivido máis que un único día podería vivir sen pena cen anos nunha prisión. Tería recordos dabondos para non se aburrir.
 • Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
  • Pero todo o mundo sabe que a vida non paga a pena de ser vivida.

A peste

editar
 • Ce qui est naturel, c'est le microbe. Le reste, la santé, l'intégrité, la pureté, si vous voulez, c'est un effet de la volonté et d'une volonté qui ne doit jamais s'arrêter. L'honnête homme, celui qui n'infecte presque personne, c'est celui qui a le moins de distraction possible.
  • O que é natural é o microbio. O resto, a santidade, a integridade, a pureza, se o mira ben, é un efecto da vontade e dunha vontade que non debe deterse nunca. O home honesto, o que non infecta case a ninguén, é o que ten a menor distración posíbel.
 • Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et qu'on meure de ce qu'on aime.
  • O que me interesa é que vivimos e morremos do que amamos.
 • C'est au moment du malheur qu'on s'habitue à la vérité, c'est-à-dire au silence.
  • É no momento da destita que un se afai á verdade, ou sexa, ao silencio.



 • Crear é dar unha forma ao propio destino
 • Ao comezo das catástrofes, e cando rematan, faise sempre algo de retórica. No primeiro caso, aínda non se perdeu o costume; no segundo, recuperouse. É no intre da desgraza cando un se afai á verdade.
 • O filósofo, mesmo se el é Kant, é un creador.
 • A grandeza consiste en tentar ser grande. Non hai outro medio.