Albert Einstein

Albert Einstein (Nobel).png

Albert Einstein (1879 – 1955), físico e matemático alemán emigrado aos Estados Unidos por ser xudeo. O físico máis relevante do século XX.

VerificadasEditar

 • Séguese da w:Teoría Especial da Relatividade que a masa e a enerxía son ambas manifestación diferente da mesma cousa - unha concepción non familiar para a mente media. Polo tanto, a ecuación E = mc², na que a enerxía ponse como igual á masa, multiplicada polo cadrado da velocidade da luz, amosa que cada pequeno monto de masa pode ser convertido nunha gran cantidade de enerxía e vice versa. A masa e enerxía son de feito equivalentes, en acordo coa fórmula mencionada. Isto foi amosado por Cockcroft e Walton no 1932, de xeito experimental.
  • Atomic Physics. J. Arthur Rank Organization, Ltd. (1948) [1]
 • Se un corpo libera unha enerxía L en forma de radiación, a súa masa diminúe en L/c².
 • Era, por suposto, unha mentira que leu sobre as miñas conviccións relixiosas, unha mentira que está a ser sistematicamente repetida. Non creo nun Deus persoal e nunca o neguei e téñoo expresado claramente. Se algo hai en min que poda ser chamado relixioso é a admiración sen límite pola estrutura do mundo ata onde a ciencia pode revelárnola.
  • 1954 letter to an atheist. (Albert Einstein: The Human Side, editado por Helen Dukas e Banesh Hoffman, Princeton University Press, 1981.)
 • O nacionalismo é unha enfermidade infantil. É o sarampelo da humanidade.
  • The World as I see it (1934)
 • Este tema amósame que é a peor manifestación da natureza do rabaño, o sistema militar, o que eu aborrezo. Que un home poda ter pracer en marchar en formación para a tensión dunha banda é abondo para facer que eu o desprece. Foille dado ese gran cerebro por erro; a columna vertebral era todo o necesario. Esta praga da civilización debe ser abolida con toda a velocidade posible. O heroísmo por orde, violencia sen senso, e todo o pestilente sen senso que vai en nome do patriotismo - Como o odio!
  • The World as I see it (1934)
 • Considero importante, aínda urxente necesidade, para os traballadores intelectuais ir xuntos, tanto para protexer o seu propio status económico como, falando de xeito xeral, asegurar a súa influencia no campo político.
  • 1938, nun comentario explicando o por que se afiliou á Federación Americana de Profesores, como vocal.
 • A moderna antropoloxía dinos, a través de investigacións comparativas das chamadas culturas primitivas, que o comportamento social dos seres humanos pode diferir grandemente, dependendo dos esquemas culturais que prevalezan e dos tipos de organización que predominen na sociedade. Así naqueles casos nos que están quenes tratan de impoñer que o conxunto dos homes poden baixar as súas esperanzas: os seres humanos non son condenados, a causa da súa constitución biolóxica, para aniquilarse mutuamente ou para estar baixo o imperio dun destino cruel e auto infrinxido
  • "Why Socialism?", Monthly Review, Nova York, 1 de maio de 1949.
 • A anarquía económica da sociedade capitalista tal e como existe hoxe é, na miña opinión, a verdadeira fonte do mal.
  • "Why Socialism?", Monthly Review, Nova York, 1 de maio de 1949.
 • Considero esta mutilación [a da conciencia social dos traballadores] dos individuos o peor mal do capitalismo. (...) Estou convencido de que hai tan só un vieiro para remover estes graves males, o establecemento dunha economía socialista, acompañada por un sistema de ensino orientado cara metas sociais.
  • "Why Socialism?", Monthly Review, Nova York, 1 de maio de 1949.

AtribuídasEditar

 • Se a miña teoría da relatividade é correcta, Alemaña reclamarame como alemán e Francia dirá que son un home do mundo. Se se manifesta errónea, Francia dirá que son alemán e Alemaña dirá que son xudeu.
 • Chegou a ser apabullantemente obvio que a nosa tecnoloxía excedeu a nosa humanidade.
 • Un ser humano é unha parte dun todo, chamado por nós Universo, unha parte limitada en tempo e espazo. El ten unha experiencia propia, os seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto -unha especie de ilusión óptica da súa consciencia. Esta ilusión é un tipo de prisión para nós, restrinxindo os nosos desexos persoais e de afecto a unhas poucas persoas próximas. A nosa tarefa debe ser liberarnos desta prisión pola ampliación dos nosos círculos de compaixón para apertar todas as criaturas vivas e o conxunto da natureza na súa beleza.
 • Unha persoa comeza a vivir cando pode vivir fóra de si mesmo.
 • A debilidade de actitude vólvese debilidade de carácter.
 • O realmente interesante para min é se Deus tivo elección na creación do mundo.
 • Quen queira que colla para si e se invista como xuíz de verdade e coñecemento é afundido polo riso dos deuses.
  • Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.
 • Si, temos que dividir o noso tempo así, entre a nosa política e as nosas ecuacións. Pero para min a nosas ecuacións son de lonxe máis importantes. A política é só algo que concerne ó presente. Unha ecuación matemática permanece por sempre.
 • Non podes de xeito simultáneo previr e prepararte para a guerra.
 • Dúas cousas son infinitas, o universo e a estupidez humana. Pero, no que respecta ao universo, non adquirín certeza absoluta.
 • Sabes, a liña de telégrafo é como unha especie gato de moi, moi longo. Tiras da súa cola en Nova Iorque e a súa cabeza está miañando en Os Anxos. Compréndelo? E a radio opera exactamente do mesmo xeito: envías sinais aquí, e eles recíbenas aló. A única diferencia é que aquí non hai gato.
 • Se o soubese, tería sido cerralleiro.
 • O mundo é un lugar perigoso de vivir, non por causa daqueles que fan o mal, mas si por causa daqueles que observan e deixan o mal acontecer.
 • Pode que as xeracións vindeiras crean apenas que algo con sangue camiñaba sobre a Terra.
 • Nos momentos de crise, só a imaxinación é máis importante que o coñecemento.
 • Toda a nosa ciencia comparada coa realidade é primitiva é infantil, nembargantes é o máis valioso que temos.
 • Eu nunca penso no futuro, chega demasiado axiña.
Ler noutra lingua