Alexander Pope

poeta británico

Alexander Pope (1688 – 1744), poeta inglés.


  • Algunhas persoas nunca aprenden nada, porque todo o comprenden demasiado cedo.
  • O home nunca debe avergoñarse de recoñecer que se equivocou, posto que facelo corresponde a dicir que hoxe sabe máis que o que sabía onte.
  • Errar é humano, perdoar é divino.
  • A reputación é unha vida imaxinaria na vida dos demais; unha cousa fóra de nós antes da nosa morte.
  • As historias están máis cheas de exemplos de cans fieis que de amigos fieis.
  • As palabras son como as follas. Cando abundan, pouco froito hai entre elas.
  • Os necios admiran, os sensatos aproban.
  • Toda a natureza é como unha arte descoñecida do home.
  • Un partido é unha tolemia de moitos en beneficio duns poucos.
  • Quen decide cando os médicos non están de acordo?