Anaximandro de Mileto

Anaximandro de Mileto, (grego Ἀναξίμανδρος). (609/610 a.C. - c. 547 a.C.). Filósofo présocrático.


  • Todos os seres derivan doutros máis antigos por transformacións sucesivas.