Arnaldo Amalric, tamén coñecido como Arnaud Amaury, (1160-1225) foi un abade cisterciense francés, arcebispo de Narbona, inquisidor e legado papal na Cruzada albixense.

Arnaldo Amalric
  • «Matádeos a todos. Deus recoñecerá os seus».[1]
    • Frase pronunciada durante o asedio da cidade de Béziers en 1209, durante a Cruzada albixense, en resposta a como poderían distinguir os cristiáns verdadeiros dos herexes.

Citas sobre Arnaldo Amalric

editar
  • «Foi nunha abadía da Orde de Cîteaux
cerca de Lleida, e chamada Poblet,
e un home moi valente era o abade.
E Deus fíxoo cabeza de todo o Císter,
E este home santo, xunto aos demais, partiu
A terra de herexes, e así o instruíu».[2]
    • Guillermo de Tudela, monxe navarro do século XIII.
  1. Cesáreo de Heisterbach, monxe cisterciense, no seu Dialogus miraculorum
  2. Guillermo de Tudela, La Canción de la Cruzada Albigense.