Barbara Cartland (1902-2000), escritora inglesa.

Barbara Cartland (1987)

  • A alimentación correcta dirixe a enerxía sexual ás áreas que importan.