Bill Gates

informático, empresario e filántropo estadounidense

William Henry Gates III (nado en 1955), fundador de Microsoft.

wikipedia
wikipedia
Vexa o artigo da Wikipedia acerca de Bill Gates

  • Microsoft tivo bos competidores no pasado. Está ben que teñamos museos para lembralo.
    • Discurso no Museo de Historia Informática, outubro do 2001.
  • Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight.
    • Medir o progreso dos programas polas liñas de código é como medir o progreso na construción dun avión polo peso.