Celestino Fernández de la Vega

Celestino Fernández de la Vega
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia
Multimedia en Wikimedia Commons

Celestino Fernández de la Vega


  • ...na nosa terra [Galicia] padecemos unha peste de poetas malos e gratuítos. Iso de que a gran achega da literatura galega áchase na poesía lírica é un tópico sen fundamento [...] A literatura de Cunqueiro, por exemplo, sen entrar na súa variante estilística e lexicográfica, desde o punto de vista das preocupacións, ideas e sentimentos do home de hoxe, paréceme a carabina de Ambrosio.
  • Celestino Fernández de la Vega, “Parlamento de las letras gallegas”, El Progreso, 15/03/1961.