Charles Darwin

naturalista inglés que observou e postulou, achegando evidencias relevantes, que tódalas especies de organismos vivos evolucionaron a partir dun único antecesor común por medio dun proceso

Charles Darwin (1809 - 1882), naturalista inglés, famoso por ter enunciado a Teoría da Selección Natural das Especies.


  • Sen dúbida non hai progreso
  • Conseguimos realizar os nosos propósitos, economizando os minutos.
  • Un macaco americano despois de se embebedar con brandy nunca mais volta a bebé-lo, neste sentido é moito máis sensato que a maioría dos homes.
  • Con máis frecuencia provoca a ignorancia confianza do que fai o coñecemento: son os que saben pouco, non os que saben moito, os que afirman seguros que tal ou cal problema nunca será resolto pola ciencia.
    • Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.
      • A orixe do home - The Descent of Man, 1871.

Atribuídas

editar
  • Un matemático é un home cego nun cuarto escuro que busca un gato negro que non existe.
A mathematician is a blind man in a dark room looking for a black cat that doesn't exist.