Eduard Punset

avogado, economista e divulgador científico catalán
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.

Eduard Punset i Casals (1936- ), avogado, economista e divulgador científico catalán.

Eduard Punset
Eduard Punset
Eduard Punset
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia

  • É moito máis probábel morrer dunha enfermidade do corazón ou de cancro que dun ataque terrorista, pero a xente come, bebe e fuma despreocupadamente e teme ser vítima do terrorismo.
  • Ningunha das túas neuronas sabe quen es... nin lles importa.
  • Dedico este libro a todos os que descubriron que hai vida antes da morte (do seu libro Excusas para non pensar).
  • Varios científicos cren que a monogamia non é un modo de vida natural.
  • É absurdo que os antropólogos e psicólogos non avalíen feitos tan singulares coma a simpatía que provoca Pep Guardiola, até entre algúns/has seguidores/as do Real Madrid.