Educación

"Teme ao home dun só libro". Tomás de Aquino (teólogo e filósofo)