Educación

desenvolvemento intencional da aprendizaxe

"Teme ao home dun só libro". Tomás de Aquino (teólogo e filósofo)

Jan Steen (1672)