Enrique Miret Magdalena

Enrique Miret Magdalena, teólogo español.


  • Ao entrar na igrexa dísenos que quitemos o sombreiro, non que quitemos a cabeza.