Henry Adams

Henry Adams.jpg

Henry Adams (1838 - 1918), historiador norteamericano.


  • Un amigo con poder é un amigo perdido