Isaac Newton

físico, matemático e astrónomo inglés

Isaac Newton (1642-1727). Físico e matemático inglés.


  • Se conseguín ver máis lonxe, é porque me apoiei nos ombros de xigantes
  • O que sabemos é unha pinga de auga; o que ignoramos é o océano.
  • Platón é o meu amigo, Aristóteles é o meu amigo, pero o meu maior amigo é a verdade.