Ivan Illich
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia

Ivan Illich (Viena, 4 de setembro de 1926 - Bremen, 2 de decembro de 2002), foi un pensador austríaco.  • "A democracia participativa postula tecnoloxía de baixo consumo enerxético. Só a democracia participativa crea as condicións para a tecnoloxía racional".
- Participatory democracy postulates low-energy technology. Only participatory democracy creates the conditions for rational technology.
- Energia e Eqüidade; texto publicado inicialmente no Le Monde, en 1973
  • "Dime o rápido que vas e direiche quen es. Se podes permitirte o imposto do combustible do Concorde, certamente estás no cumio. Durante as dúas últimas xeracións, o vehículo tornouse o sinal da realización da carreira, así como a escola tornouse o sinal inicial de vantaxe."
- Tell me how fast you go and I’ll tell you who you are. If you can corner the taxes that fuel the Concorde, you are certainly at the top. Over the last two generations, the vehicle has become the sign of career achievement, just as the school has become the sign of starting advantage.
- Energy and equity - páxina 32, Ivan Illich - Harper & Row,1974 - 83 páxinas
  • "Chegou a hora de tirar das mans do médico a xeringa, como se tirou a pena das dos escritores durante a Reforma. A maioría das doenzas que temos hoxe en día poden ser diagnosticas e tratadas por persoas comúns. Para a maioría esa declaración é moi difícil de ser aceptada, porque a complexidade do ritual médico lles ocultou a simplicidade de seus propios instrumentos básicos."
- The time has come to take the syringe out of the hand of the doctor, as the pen was taken out of the band of the scribe during the Reformation in Europe.
Most curable sickness can now be diagnosed and treated by laymen. People find it so difficult to accept this statement because the complexity of medical ritual has hidden from them the simplicity of its basic procedures.
- Retooling society 111 - páxina 2-36, Ivan Illich - Centro Intercultural de Documentation, 1973
- School is a ritual of initiation which introduces the neophyte to the sacred race of progressive consumption
- Deschooling Society - páxina 44, Ivan Illich - Calder & Boyars, 1971, ISBN 0-7145-0879-9, 9780714508795 - 150 páxinas