James Matthew Barrie (9 de maio de 1860 - 19 de xuño 1937), novelista e dramagurgo escocés.


Peter Pan / Peter &Wendy (1911), novela baseada na peza anterior

editar
  • Todos os nenos, excepto un, medran.
    • All children, except one, grow up.
  • Cada vez que un cativo di "Non creo nas fadas" hai unha fadiña nalgún sitio que cae morta.
    • Every time a child says 'I don't believe in fairies' there is a little fairy somewhere that falls down dead.
  • Credes nas fadas? Dicide rápido que si! Se credes, batede as palmas!
    • Do you believe in fairies? Say quick that you believe! If you believe, clap your hands!