Johann Wolfgang von Goethe

novelista, dramaturgo, poeta, científico, filósofo humanista alemán

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) escritor alemán.


  • Nada é máis terrible que a ignorancia en acción (Maximen und Reflexionen)
  • O tempo é curto, a arte é longa. (Fausto)
  • Podo prometer ser sinceiro, pero non imparcial. (Máximas e Reflexións)
  • O cristianismo foi unha revolución política que fracasada fíxose revolución moral.
  • Nada hai máis terríbel que unha ignorancia activa.
  • Quen soporta os meus defectos é o meu dono aínda que sexa o meu criado.