Malcolm Little ou El-Hajj Malik El-Shabazz (19 de maio de 1925 – 21 de febreiro de 1965) líder nacionalista negro e musulmán de Estados Unidos, máis coñecido como Malcolm X.

En 1964
  • "A educación é o pasaporte cara ao futuro, o mañán pertence a aqueles que se preparan para el hoxe."
Cita orixinal: "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today."
  • "América [referíndose a Estados Unidos] ten un problema moi serio. Non só América ten un problema moi serio, senón que o noso pobo ten un problema moi serio. O problema de América somos nós. Nós somos o seu problema. A única razón pola que ten un problema é que non nos quere aquí."
Cita orixinal: "America has a very serious problem. Not only does America have a very serious problem, but our people have a very serious problem. America's problem is us. We're her problem. The only reason she has a problem is she doesn't want us here."
Fonte: Declaración en Detroit, Michigan (10 de novembro de 1963).
  • "Penso que hai moita xente boa en América, pero tamén xente mala, e os malos son aqueles que semellan dispor de todo o poder e que están nesta posición por negarnos o que ti e mais eu precisamos. Diante desta situación, ti e mais eu temos que conservar o dereito a facer todo o que sexa necesario por rematar cunha situación así. Isto non significa que eu defenda a violencia, pero tampouco estou en contra da violencia en lexítima defensa, que eu nomeo intelixencia".