Oscar Wilde (1854 – 1900) escritor irlandés.


 • Non hai pecado, excepto a estupidez (The Critic as Artist, 1891)
 • A experiencia é o nome que se lle damos aos erros. (Lady Windermere's Fan, 1892)
 • Eu podo resistir a todo, agás á tentación. (Lady Windermere's Fan, 1892)
 • Todos matan o que aman: o covarde, con un bico; o valente, coa espada. (The Ballad of Reading Gaol, 1898)
 • A beleza é moi superior ao xenio. Non necesita explicación.
 • Canto máis coñezo aos homes máis me gusta o meu can.
 • É absurdo dividir á xente en boa e mala. A xente é tan só encantadora ou aburrida.
 • O mundo pode ser un palco, pero o elenco é un terror.
 • Todos estamos en terra, só que algúns andamos a mirar ás estrelas.
  • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
 • Un sentimental...é un home que atribúe a tódalas cousas un valor absurdo e non coñece o prezo exacto de ningunha.
 • Máis vale o placer que dura un momento, cá tristura que dura toda unha vida.
 • Non existen máis cá dúas regras para escribir: ter algo que dicir e dicilo ben.
 • O misterio do amor é máis profundo có misterio da morte.