• A familia importa. - Slogan utilizado pola Alianza Mundial de Mozos. A súa versión orixinal "Family matters" pode traducirse como "A familia importa" ou como "Asuntos de familia". É utilizado como título dun boletín do Foro Español da Familia, e foi o lema dunha manifestación o 18 de xuño de 2006 en Madrid .
  • Pola diversidade, todas as familias importan. - Lema das manifestacións do Día do Orgullo Gai en España, xuño e xullo de 2006.