The Matrix

un filme de ciencia ficción de Lana e Lilly Wachowski

The Matrix, filme dirixido por Andy Wachowski & Larry Wachowski en 1999.


  • A xente dinlle o que precisas oír
  • Hai unha gran diferenza entre saber o camiño e percorrelo.