Victor Borge, artista.


  • O riso é a distancia máis curta entre dúas persoas.