Vida

proceso en curso do cal os seres vivos son unha parte