William Shakespeare

poeta e dramaturgo inglés, considerado desde hai tempo por moitos como o meirande escritor en lingua inglesa

William Shakespeare (1564 - 1616), dramaturgo inglés.


William Shakespeare
  • Cheira a podre en Dinamarca. (Hamlet, acto I)
  • Ser ou non ser, esa é a cuestión. (Hamlet, acto III)
  • Un home só morre unha vez. (Henrique IV, parte segunda)
  • ¡Un cabalo! ¡Un cabalo! ¡Meu reino por un cabalo! (Ricardo III)
  • Dade palabra á dor, a dor que non fala xeme no corazón ata que o racha.