Xosé María Díaz Castro

poeta e tradutor galego

Xosé María Díaz Castro (1914-1990) foi un escritor e tradutor galego. Adicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 2014.

Xosé María Díaz Castro
Xosé María Díaz Castro
Xosé María Díaz Castro
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia
Multimedia en Wikimedia Commons

 • O idioma castelán non é axeitado para a expresión da alma galega...
 • Un paso adiante i outro atrás, Galiza.
  • Primeiro verso de "Penélope", incluído no epígrafe "Espranza" do poemario Nimbos (1961).
 • A beleza feriume para sempre.
  • Derradeiro verso de "Coma unha espada", incluído no capítulo "Ferida" de Nimbos, que pecha o poemario.

Sobre el

editar
 • En calisquera caso, a poesía de Díaz Castro é unha das máis representativas do noso tempo, que sendo fondamente galega polo esprito que a informa, resulta universal pola altura e a verdade que encerra.
  • Fernández del Riego (1971) [1951]. Galaxia, ed. Historia da Literatura Galega (en galego) (2ª ed.). Vigo. pp. 214–216. 
 • O poeta e tradutor de Guitiriz, Xosé María Castro é autor dunha obra poética singular e de aparición serodia que destaca polo seu virtuosismo técnico.
  • Real Academia Galega, 21/6/13.
 • Un poeta evidente e non hermético, patriótico no sentido menos panfletario do termo.
  • Xesús Alonso Montero, presidente da RAG dende o ano 2013.
 • Sen dúbida o mellor poeta galego antre os que hoxe viven.
  • Ramón Piñeiro, 1972.
 • O clímax estético da actitude poética ruralista atinguirase coa aportación de Xosé María Díaz Castro, un dos cumes da poesía galega posterior a guerra civil.
  • Xosé Luís Méndez Ferrín.
 • “Penélope” de Díaz Castro paréceme a mellor definición poética, a máis fermosa e máis tráxica, de cantas se fixeron sobre Galicia.
  • Andrés Pociña.
 • Na poesía de Xosé María Díaz Castro atopamos unha paisaxe inequivocamente chairega, interiorizada e abstracta, moi depurada, ateigada de franciscanismo e telurismo.
 • Xosé María Díaz Castro fai unha lírica completamente distinta, fai unha poesía auténtica, unha poesía transcendente, unha poesía que non é panfleto, que é verdadeira poesía.
  • Luís González Tosar (presidente do PEN Club en Galicia) 2011.