• Que é un amigo? Unha única alma que vive en dous corpos. -- Aristóteles
  • E logo, non destrúo os meus inimigos cando me fago amigo deles. -- Abraham Lincoln
  • Quen é amigo de todos non é amigo de ninguén. -- Arthur Schopenhauer
  • Que Deus me protexa dos meus amigos. Dos inimigos, xa me protexo eu. -- Voltaire