Che Guevara

médico, político e revolucionario ademais dun dos líderes da guerrilla na Revolución Cubana

Ernesto Rafael Guevara de la Serna (1928 – 1967), líder revolucionario de orixe arxentina e ministro de Industria en Cuba.

wikipedia
wikipedia
Vexa o artigo da Wikipedia acerca de Ernesto Guevara de la Serna
Che Guevara (1960)

  • "Non son nin o Cristo nin un filántropo [... ] senón todo o contrario do Cristo [... ] bátome polo que creo coas armas na man e prefiro destruír ao meu adversario que deixarme cravar a unha cruz ou noutra parte. [... ] Recibimos a responsabilidade de dirixir un país durante un período moi difícil, e, naturalmente, todo iso envelleceranos e gastaranos {..." } senón a nosa tarefa non se acabaría se non soubésemos retiramos no bo momento. Outro dos nosos deberes consiste en crear ao pobo que o substituirá."
Universidade d'A Habana, outubro de 1962, debate cos estudantes.
  • "Nunha revolución, un triunfa ou morre."
Carta a Fidel Castro, 1 de abril de 1965.
  • "O odio como factor de loita, o odio intransixente ao inimigo, que impulsa máis alá das limitacións naturais do ser humano e o converte nunha eficaz, violenta, selectiva e fría máquina de matar. Os nosos soldados teñen de ser así: un pobo sen odio non pode triunfar sobre un enimigo brutal."
Mensaxe á "Organización de Solidariedade cos Pobos de Asia, Africa e América Latina", abril de 1967.
  • "Prefiro morrer de pé que vivir axoenllado."

PRINCIPIOS XERAIS DA LOITA POLA GUERRILLA

A reflexión sobre a experiencia cubana baixo o título A Guerra de guerrillas asinada por Guevara en 1960. Velaquí algúns extractos:

A Revolución cubana introduciu tres modificacións fundamentais no mecanismo dos movementos revolucionarios en América:

  • 1°) As forzas populares poden gañar unha guerra contra o exército regular;
  • 2°) Non sempre se debe esperar que se reúnan todas as condicións para facer a Revolución; o fogar insurreccional pode facelos xurdir;
  • 3°) Na América subdensenvolvida, o terreo fundamental da loita armada debe ser o rural.(...) Cando as garantías que acompañan habitualmente as nosas Constitucións están suspendidas ou se ignoran, os movementos obreiros deben entón converterse en clandestinos e, na ilegalidade, enfrontar sen armas os enormes perigos.(... ).

Na montaña, a situación non é tan difícil, xa que a guerrilla armada apoia aos habitantes, en lugares que as forzas represivas non poden alcanzar.(... ).

A guerra de guerrilla é unha loita de masas, unha loita do pobo: a guerrilla, pequeno grupo armado, é a vangarda combatendo; a súa forza reside na masa do pobo.(... ).

O guerrilleiro debe ter un coñecemento perfecto do terreo, (... ), debe ter naturalmente o apoio popular e ter coñecemento dos lugares onde ocultarse. Todo isto indica que o guerrilleiro exercerá a súa acción no medio rural e pouco poboado, alí onde se sitúa preferiblemente a loita do pobo para as súas pretensións, e isto case exclusivamente na perspectiva do cambio das estruturas sociais da propiedade das terras.

Noutros términos, o guerrilleiro é un revolucionario sobre todo agrario. Interpreta o desexo da gran masa dos campesiños: ser propietarios da terra, propietarios dos seus medios de produción, dos seus animais, de todo o que desexaron durante anos.

Ernesto Guevara, a Guerra de guerrilla, A Découverte, 1987.