Cicerón

xurista, político, filósofo, escritor e orador romano
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.
Cicerón
Cicerón
Véxase tamén...
Wikipedia-logo-v2.svg Artigo na Galipedia
Commons-logo.svg Multimedia en Wikimedia Commons

Marco Tulio Cícero ou Marcus Tullius Cicero (en Latín) (Arpino, Italia, 3 de xaneiro 106 a.C. - Formies, 7 de decembro 43 a.C.), filósofo, orador, escritor, avogado e político romano.


  • O mellor tempero da comida é a fame.
  • Sócrates foi o primeiro a evocar a filosofía do ceo á terra, deulle a cidadanía nas cidades, introduciuna, tamén, nas casas e obrigouna a ocuparse da vida e dos costumes, das cousas boas e das cousas ruíns.
  • Aínda que sexa curta a vida que nos da a natureza, é eterna a memoria dunha vida ben empregada.
  • Ou filosofía, guía da vida!
  • Son escravo do deber por amor á liberdade.
  • Cando preguntaban a Sócrates de onde viña, respondía que era un cidadán do mundo. El considerábase un cidadán do universo.
  • Canto maiores son as dificultades a vencer, maior será a gloria.
  • Un corazón agradecido non é soamente a maior das virtudes, é a orixe de todas as demais.
  • A Liberdade non consiste en ter un bo amo, pero en non telo.
  • O pensamento é libre.
  • Somos todos escravos da lei, para que poidamos ser libres.
  • Os homes son coma os viños: a idade aceda os malos e apura os bos.
  • A vida feliz consiste na tranquilidade da mente.
  • Fique sabendo que vostede é un deus, se é deus aquel que posúe forza, sentimento e memoria que prevé e que domina, modera e fai mover este corpo ao cal está ligado.
  • O silencio deles é unha elocuente afirmación.
  • Nada é difícil para quen ama.
  • Aquilo que é verdadeiro, simple e sincero é bastante compatíbel coa natureza do home.
  • Non nacemos apenas para nós mesmos.
  • Ningún home foi xamais grande sen un toque de inspiración divina.
  • A inimizade é a ira á espera da oportunidade de vingarse.
  • Ninguén será xeneroso se non for, ao mesmo tempo, xusto.
  • Ninguén é tan vello que non pense en poder vivir un ano máis.
  • Para ter vida longa é preciso vivir de vagar.
  • Unha adolescencia libidinosa e desregrada entrega á vellez un corpo cansado.
  • Vivir feliz non é máis que vivir con honestidade e rectitude.
  • O home nunca debe humillarse ata o punto de se esquecer de que é home.
  • Se ao lado da biblioteca houber un xardín, nada faltaría.
  • Non hai nada que non se consiga coa forza de vontade, a bondade e, principalmente, co amor.
  • Paréceme que arrancan o sol deste mundo, eses que afastan a amizade das súas vidas.
  • Errar é propio do home, mais perseverar no erro é cousa de parvos.
  • Un aposento sen libros é un corpo sen alma.
  • Que o historiador non ouse dicir unha mentira nin esconder unha virtude.
  • A historia é testemuña do pasado, luz da verdade, vida da memoria, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos.
  • Na adversidade a maior consolación é a consciencia das boas accións.
  • As nosas mentes posúen por natureza un insaciábel desexo de saber a verdade.
  • É erro supor que os efectos da guerra sexan maiores que os feitos da paz.
  • Nunca estou máis acompañado que cando estou só.
  • Un amigo verdadeiro discérnese durante unha materia incerta
  • Amicus certus in re incerta cernitur.
  • A alma dos nenos é un espello onde se retrata a natureza.
  • Non saber o que aconteceu antes de nós e coma ser incesantemente nenos.
  • A lei é a razón suma encravada na natureza, e que ordena o que debe facerse e prohibe o contrario.
  • Orixinalmente en latín: Lex ratio summa insita in natura, quae jubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria.