Cicerón

xurista, político, filósofo, escritor e orador romano
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.

Marco Tulio Cícero ou Marcus Tullius Cicero (en Latín) (Arpino, Italia, 3 de xaneiro 106 a.C. - Formies, 7 de decembro 43 a.C.), filósofo, orador, escritor, avogado e político romano.

Cicerón
Cicerón
Cicerón
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia
Multimedia en Wikimedia Commons

Clásicos en Galego 14: Sobre a vellez e Sobre a amizade.
 • O mellor tempero da comida é a fame.
 • Sócrates foi o primeiro a evocar a filosofía do ceo á terra, deulle a cidadanía nas cidades, introduciuna, tamén, nas casas e obrigouna a ocuparse da vida e dos costumes, das cousas boas e das cousas ruíns.
 • Aínda que sexa curta a vida que nos da a natureza, é eterna a memoria dunha vida ben empregada.
 • Ou filosofía, guía da vida!
 • Son escravo do deber por amor á liberdade.
 • Cando preguntaban a Sócrates de onde viña, respondía que era un cidadán do mundo. El considerábase un cidadán do universo.
 • Canto maiores son as dificultades a vencer, maior será a gloria.
 • Un corazón agradecido non é soamente a maior das virtudes, é a orixe de todas as demais.
 • A Liberdade non consiste en ter un bo amo, pero en non telo.
 • O pensamento é libre.
 • Somos todos escravos da lei, para que poidamos ser libres.
 • Os homes son coma os viños: a idade aceda os malos e apura os bos.
 • A vida feliz consiste na tranquilidade da mente.
 • Fique sabendo que vostede é un deus, se é deus aquel que posúe forza, sentimento e memoria que prevé e que domina, modera e fai mover este corpo ao cal está ligado.
 • O silencio deles é unha elocuente afirmación.
 • Nada é difícil para quen ama.
 • Aquilo que é verdadeiro, simple e sincero é bastante compatíbel coa natureza do home.
 • Non nacemos apenas para nós mesmos.
 • Ningún home foi xamais grande sen un toque de inspiración divina.
 • A inimizade é a ira á espera da oportunidade de vingarse.
 • Ninguén será xeneroso se non for, ao mesmo tempo, xusto.
 • Ninguén é tan vello que non pense en poder vivir un ano máis.
 • Para ter vida longa é preciso vivir de vagar.
 • Unha adolescencia libidinosa e desregrada entrega á vellez un corpo cansado.
 • Vivir feliz non é máis que vivir con honestidade e rectitude.
 • O home nunca debe humillarse ata o punto de se esquecer de que é home.
 • Se ao lado da biblioteca houber un xardín, nada faltaría.
 • Non hai nada que non se consiga coa forza de vontade, a bondade e, principalmente, co amor.
 • Paréceme que arrancan o sol deste mundo, eses que afastan a amizade das súas vidas.
 • Errar é propio do home, mais perseverar no erro é cousa de parvos.
 • Un aposento sen libros é un corpo sen alma.
 • Que o historiador non ouse dicir unha mentira nin esconder unha virtude.
 • A historia é testemuña do pasado, luz da verdade, vida da memoria, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos.
 • Na adversidade a maior consolación é a consciencia das boas accións.
 • As nosas mentes posúen por natureza un insaciábel desexo de saber a verdade.
 • É erro supor que os efectos da guerra sexan maiores que os feitos da paz.
 • Nunca estou máis acompañado que cando estou só.
 • Un amigo verdadeiro discérnese durante unha materia incerta
 • Amicus certus in re incerta cernitur.
 • A alma dos nenos é un espello onde se retrata a natureza.
 • Non saber o que aconteceu antes de nós e coma ser incesantemente nenos.
 • A lei é a razón suma encravada na natureza, e que ordena o que debe facerse e prohibe o contrario.
 • Orixinalmente en latín: Lex ratio summa insita in natura, quae jubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria.