Filosofía

estudo de problemas xerais e fundamentais
 • Non se ensina filosofía; ensínase a filosofar. -- Immanuel Kant
 • Facer Filosofía é estar no camiño; na Filosofía as preguntas son máis importantes que as respostas. -- Jaspers
 • Unha gran Filosofía non é a que instala unha verdade definitiva, é aquela que introduce unha inquietude. -- Peguy
 • Prefiro ser un Sócrates insatisfeito que un porco satisfeito. -- J. S. Mills
 • Unha filosofía é unha visión do mundo, e existen filosofías diferentes porque os filósofos non ven o mesmo mundo. -- Gouhier
 • Filosofar ven ser isto: comportarse fronte á realidade coma se nada fose obvio. -- Hankelevitch
 • Todos os homes teñen por natureza o desexo de saber [...] A filosofía encerra a totalidade do saber na medida do posible. -- Aristóteles
 • O campo da filosofía resúmese nas seguintes preguntas:
Que podo saber?
Que debo facer?
Que me está permitido esperar?
Que é o home?
Da primeira pregunta ocúpase a Metafísica, da segunda a Ética, da terceira a Relixión, e da cuarta a Antropoloxía. Pero, en realidade, todas elas se poderían incluir na Antropoloxía, pois as tres primeiras preguntas refírense á última. -- Immanuel Kant
 • A Filosofía é unha preparación para a morte. -- Platón
 • Vinme obrigado a recoñecer, en loubanza da verdadeira Filosofía, que dela depende obter unha visión perfecta e total do que é xusto, tanto no terreo político coma no privado, e que o xénero humano non cesará nos seus males ata que quen son recta e verdadeiramente filósofos ocupen os cargos públicos. -- Platón
 • Os filósofos alemáns están discutindo o mundo en termos metafísicos. Chega de discutir o mundo, vamos transformalo. -- Karl Marx
 • O moucho de Minerva (símbolo da Filosofía) levanta sempre o seu voo despois do atardecer. -- Hegel
wikipedia
wikipedia
Vexa o artigo da Wikipedia acerca de Filosofía