Muller

persoa de sexo feminino
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.


  • As mulleres son extremas: ou mellor ou peor que o home. Jean De La Bruyère.
  • Mulleres non son nada, senón máquinas para facer nenos. Napoleón Bonaparte.
  • Escolle unha muller da que poidas dicir: puidena elixir máis fermosa, pero non mellor. Pitágoras.
  • O único segredo que unha muller pode gardar é o da súa idade. Voltaire.
wikipedia
wikipedia
Vexa o artigo da Wikipedia acerca de muller