O principiño

novela curta de Antoine de Saint-Exupéry

O principiño (en francés Le petit prince), publicado en 1943, é a novela máis famosa do aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Foi traducida ao galego por Carlos Casares.


Capítulo XXIEditar

Adieu, dit le renard. Voici mon secret.
Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Adeus, dixo o raposo. Velaquí o meu secreto.
É moi simple: non se ve ben senón co corazón.
O esencial é invisible para os ollos
Vexa o artigo da Wikipedia acerca de O principiño