• Estou rexistrado na Galipedia como Xosé tamén. Son administrador e burócrata neste sitio.