Wikiquote:A Taberna/Arquivo 2

A Taberna da GalipediaNovas - Políticas - Técnica - Propostas - Axuda - Xeral
A Taberna do Galizionario - A Taberna de Commons - A Taberna de Wikisource - A Taberna de Wikibooks

A Taberna da GalicitasNovas - Políticas - Técnica - Propostas - Axuda - Xeral

Entrada básica

editar

Citas de persoas

editar
 • Entrada: nota biográfica breve. Comeza co nome da persoa en negra, que inclúe unha ligazón para a Wikipedia. Siguen as datas de nacemento e morte e o resumo biográfico, que incluirá como mínimo a súa profesión e nacionalidade. Sepárase do resto do artigo mediante unha liña horizontal (----).
 • Cita en galego, en letra normal. As distintas citas sepáranse mediante listaxes non numeradas (prececidas de *). Comezan con maiúscula, mesmo se están tiradas do medio dunha oración. Rematan cun signo de puntuación (. ? ! ...). Se se eliminan palabras do medio do texto orixinal sinálase este feito con puntos suspensivos entre parénteses (...).
 • Cita no idioma orixinal, en cursiva e como sub-lista (precedida de :*).
 • Fonte, como sub-lista e seguindo as normas habituais de referencia (cursivas nos títulos de obras singulares, aspas nas de poemas, capítulos, episodios, etc.).

Estrutura

editar

De ser posíbel, as citas de persoas agruparanse nas seccións seguintes:

 • Auténticas. Non é preciso incluir este cabezallo de sección, asúmese que as primeiras sonno. As citas auténticas tamén se poden organizar pola publicación na que aparecen como subseccións.
 • Atribuídas. As de autoría non confirmada, porque non se atopa a fonte ou porque é dubidosa.
 • Falsamente atribuídas. As que se atribúen popularmente ou tradicionalmente, pero que hoxe sabemos que non o son. De coñecerse a fonte debe indicarse.
 • Sobre el/a. As que outras persoas fixeron mencionándoas. Escóllese el ou ela dependendo.
 • Ligazóns externas

Citas sobre temas

editar
 • Cita en galego, en letra normal. Dous guións. Autor (con vínculo á súa páxina en Galicitas).

Citas da portada

editar

Atópanse en {{WIKIQUOTE:Cita da semana/{{CURRENTWEEK}} {{CURRENTYEAR}}}}

 • Cita en galego, en cursiva. Punto. Autor (con vínculo á súa páxina en Galicitas).

Citas de obras

editar
 • Entrada: recensión breve. Comeza co título, que inclúe unha ligazón para a Wikipedia. Siguen a data de publicación/estrea e a recensión, que incluirá como mínimo o nome do autor/director e o xénero. Sepárase do resto do artigo mediante unha liña horizontal (----).
 • Cita en galego, en letra normal. Dous guións. Nome do personaxe, se procede.