Tempo

magnitude física coa que medimos a duración ou separación de acontecimentos
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.

O tempo é a sucesión das cousas considerada como un continuo uniforme, que se divide para medilo en intervalos regulares naturais, como os ciclos do Sol, da Lúa, das estacións etc., ou convencionais, como as horas, os minutos, os segundos etc.

 • O tempo é unha imaxe móbil da eternidade.
 • O tempo vaise para non volver.
 • Cando chegue a miña hora, morrerei, pero fareino domo debe morrer un home que non fai máis que devolver o que se lle confiou.
 • O tempo é como un río que arrastra rapidamente todo o que nace.
 • O tempo é moi lento para os que esperan, moi rápido para os que temen, moi longo para os que sofren, moi curto para os que gozan; pero para os que aman, o tempo é eternidade.
 • Amar a lectura é trocar horas de fastío por horas deliciosas.
 • Amas a vida? Non desperdicies o tempo, porque é a substancia de que está feita.
  • Benjamin Franklin (1706-1790), editor, político, diplomático, científico e inventor estadounidense.
 • Máis vale facer a cousa máis insignificante do mundo que estar media hora sen facer nada.
 • O tempo non se detén para admirar a gloria; sérvese dela e sigue adiante.
 • Por moi longas que vos parezan as horas, verédeas curtas se pensades que nunca volverán pasar.
 • Cada minuto que pasa e irrecuperábel. Sabendo isto, como podemos perder tantas horas?
 • Nosas horas son minutos / cando esperamos saber, / e séculos cando sabemos / o que se pode aprender.
 • A comida é máis importante que o tempo.
 • Coimbra ten máis encanto na hora da despedida.
 • Non é necesario correr tanto. O fútbol é un xogo que se xoga co cerebro. Cómpre estar no lugar adecuado, no momento adecuado, nin demasiado pronto nin demasiado tarde.
  • Johan Cruyff (1947-2016), futbolista e adestrador neerlandés.