Wikiquote:Cita da semana

Cita da semana é unha páxina na que se recollen citas para colocar na portada que aparecen durante unha semana. Escóllense de entre as que xa figuran en Wikiquote. Pódeas modificar e mellorar. A cita desta semana é:


Wikiquote:Cita da semana/30 2024


Para colocar unha Cita da semana nova clica na ligazón correspondente e copia a cita (que debería estar xa na Galicitas), poñendo o texto en cursiva e a continuación, separado por un punto, o nome do autor con vínculo.

Decembro

editar

Xaneiro

editar

Febreiro

editar
 • Semana 5 2006: Tense definido o home como "un animal que ri". Poderíanno tamén ter definido apropiadamente como un animal do que se rin. Henri Bergson.
 • Semana 6 2006: «Repolo», n. Hortaliza familiar tan grande e intelixente como a cabeza dun home. Ambrose Bierce.
 • Semana 7 2006: Tres cuartos das miserias e malentendidos do mundo desaparecerán se nos colocarmos no lugar dos nosos adversarios e entendermos o punto de vista deles. Mahatma Gandhi.
 • Semana 8 2006: Non somos ricos por causa das cousas que posuímos, mais polo que podemos facer sen posuílas. Immanuel Kant.

Decembro

editar
 • Semana 52 2006: É detestábel esa avaricia espiritual que teñen os que sabendo algo, non procuran a transmisión de eses coñecementos. Miguel de Unamuno.

Xaneiro

editar

Setembro

editar
 • Semana 16 2011: O valor das cousas non está no tempo que elas duran, mas na intensidade con que acontecen. Por iso existen momentos inesquecíveis, cousas inexplicables e persoas incomparables. Fernando Pessoa.
 • Semana 18 2011: Sóupose que a bañeira fora mercada nunha abadía mui notada de monxas, que chamaban Fossano, e que era a bañeira que tiñan as abadesas para bañarse por Pascoa e por San Martiño, i as monxas por San Pedro, e que non era tal bañeira, senón un demo que se trocara nela por ver, ao seu tempo, ás señoras monxas en coiros. Merlín e familia.
 • Semana 23 2011: "Saíu á porta e mirou para o ceo. Estaba azul. Alguén lle preguntou desde dentro:

—¿Que tal fai?

—Aínda non se ven nubes —respondeu.

Pero el estaba seguro. Tiña que vir. Doíalle unha perna e sentía como un niño de vésporas no corazón."

Carlos Casares. A tronada. Vento ferido.
 • Semana 24 2011: Cando vostede elimina o imposible, o que sobra por máis incrible que pareza só pode ser verdade. Pío Baroja.
 • Semana 25 2011: É moito máis probábel morrer dunha enfermidade do corazón ou de cancro que dun ataque terrorista, pero a xente come, bebe e fuma despreocupadamente e teme ser vítima do terrorismo. Eduard Punset.

Agosto

editar

Setembro

editar

Outubro

editar
 • Semana 11 2018: Non teño medo á morte, pero non estou ansioso por morrer. Teño moito que facer antes. Stephen Hawking
 • Semana 20 2018: Eu e Ti fixeron o amor en silencio e parecía que non estaban neste mundo. Cos olliños entornados, ela miraba para o norte e el miraba para o sur: un río de emoción doce e brillante percorría os seus corpos, que eran soamente un, mentres o seme del se ía vertendo na vaxina dela. — María Victoria Moreno, en O amor e as palabras.
 • Semana 21 2018: Se tivese nacido en Somalia, estaría morta e probablemente antes de morrer tería oito fillos e pasaría a terrible experiencia de ver morrer de fame a dous deles. Eu vínlle as orellas á morte, pero non era moi fea e non me asustou. — María Victoria Moreno.
 • Semana 22 2018: Fariña quédase moi curta. É coma se fas unha serie da mafia e pos aos personaxes a roubar nun supermercado. — José Antonio Vázquez Taín.
 • Semana 23 2018: Eu don Alfonso porla gratia de Deus Rey de Leon a vos omes [do boo Burgo?], assy aos presentes como aos que an de víír, et a vossos fillos et a toda vossa generacion faço karta de donacion et texto de firmidũe, et dou a vos foros en que sempre vivades. — Afonso VIII de León e Galicia.
 • Semana 26 2018: Vaia o meu fondo, pero moi fondo, o mais fondo que pode ser un sentimento de agradecido, pero reparen que eu non son merecente de semellante lembranza, lembranza nominal de rúa, non, porque eu non fixen mais que cumprir con unha obriga, a obriga de ensinar, principalmente de ensinar a aprender e de fortalecer a personalidade. — Antón Fraguas
 • Semana 27 2018: O galeguismo político deixeino totalmente. A política non me gusta, e emporiso non tomo parte nela. No eido cultural, sempre procurei ensina-las cousas de Galicia. Houbo rapaces que souberon por min que Galicia tiña ríos, fíxenlles esperta-lo interese por conceptos coma a economía do seu pobo, dos que antes nin oíran falar. E con ese labor seguín. — Antón Fraguas.
 • Semana 43 2018: A cousa parece fatal e irremediable: de vez en cando xurde un señorito sin moito que facer e ganas de chamar sobre si a atención dos demais i en vez de porse unha de esas camisas detonantes, que afora levan os "snobs" e das que foi un precursor o "Divino Hojalatero", dálles por agarrar a pruma, do xeito dunha vasoira, e póñense a esbardallar. ¿Contra qué? ¡Pois contra qué había de ser, meu santo!; contra do idioma galego; que é o que ten a culpa de cantos males ocurren na nosa terra, dende o esgarabello da patata ata a falla das sardiñas, que foxen das nosas costas por non escoitar falar en galego ós mariñeiros. O día que saian ó mar falando en señorito, ás sardiñas caeráselles a baba e meteranse nas redes feitas unhas parviñas e dicindo pró seu escamallo: "Istes si que son mariñeiros cultos e non os que falan esa xerga do galego". — Ben-Cho-Shey.
 • Semana 44 2018: "A abella preto do monte, con fonte e casa abrigada, produce mel e cera dobrada". — Proverbio portugués
 • Semana 45 2018: Ao falar deste meu vello e querido pobo, coido que sería ridículo facelo noutra fala que non fose a mesma del, a que decote lle serviu para as súas necesidades. — Gonzalo López Abente
 • Semana 48 2018: O nome de Santiago Casares Quiroga será borrado de tódolos rexistros e, sendo indigno de figurar no rexistro de nacementos que se leva nos Xulgados municipais, constituídos por seres humanos e non por alimarias do nome de Santiago Casares Quiroga, someto á súa consideración a procedencia de que se cursen as ordes oportunas para que o folio oprobioso do Rexistro Municipal desta cidade no que se acha inscrito o seu nacemento se faga desaparecer. Neste sentido comunicarame V. E. a prestación desta obrigada homenaxe á España Unha, Grande e Libre de Franco. No acta do Colexio de Avogados e en cantos libros figure o nome repugnante de Santiago Casares Quiroga deberá procederse, así mesmo, para que as xeracións futuras non atopen máis vestixio seu que a súa ficha antropolóxica de fuxido. Deus Garde a vostede moitos anos. A Coruña, 26 de novembro de 1937. O Gobernador Civil, José María de Arellano.
 • Semana 49 2018: Wikiquote:Cita da semana/49 2018
 • Semana 50 2018: Wikiquote:Cita da semana/50 2018
 • Semana 51 2018: Wikiquote:Cita da semana/51 2018
 • Semana 52 2018: Wikiquote:Cita da semana/52 2018
 1. Día das Letras galegas